Mange brukere opplever dessverre feil med Feidepålogging. Dette skyldes endringer i Feidekatalogen hos skoleeier, og må løses hos ansvarlig i kommune eller fylke.
 

Jernalderen

I kapitlet Jernalderen har du lært om:

- hvorfor denne perioden blir kalt jernalderen
- omtrent når jernalderen var i Norge
- hvor jern fins
- hva de brukte jern til, og hvilke egenskaper jern har
- at mange gårder ble ryddet og dyrket opp
- hvordan folk bodde i jernalderen
- gravskikker
- runer
- bygdeborger

Her finner du oppgaver knyttet til dette kapitlet

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 20.08.2008

© Cappelen Damm AS