Mange brukere opplever dessverre feil med Feidepålogging. Dette skyldes endringer i Feidekatalogen hos skoleeier, og må løses hos ansvarlig i kommune eller fylke.
 

Samer

 

I kapitlet Samer har du lært om:

- at samene har bodd i Norge veldig lenge
- hvordan samene levde i steinalderen
- samenes årstider
- helleristninger
- noen samiske myter, sagn og eventyr
- litt om forskjellen på samenes liv før og nå

Her finner du oppgaver knyttet til dette kapitlet.

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 20.08.2008

© Cappelen Damm AS