Mange brukere opplever dessverre feil med Feidepålogging. Dette skyldes endringer i Feidekatalogen hos skoleeier, og må løses hos ansvarlig i kommune eller fylke.
 

Maur

I kapitlet Maur har du lært om:

 

- kroppsdelene til en maur
- navn på medlemmene i et maursamfunn
- livssyklusen til maur
- at noen dyr spiser maur, og at maur spiser andre dyr
- nedbrytning i naturen
- hvordan vi skal oppføre oss i naturen

Her finner du oppgaver knyttet til dette kapitlet.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 20.08.2008

© Cappelen Damm AS