Om forfatterne

Liv-Astrid Egge er utdannet lærer og har tilleggsutdanning innenfor spesialpedagogikk, miljølære og pedagogisk arbeid på småskoletrinnet. Hun har arbeidet som lærer, pedagogisk veileder og undervisningsinspektør. Hun har også vært studieveileder, veileder og foreleser for Paps 1 og 2. Fra 1. februar er hun ansatt som rektor ved Høvik skole i Lier.


Tove Larsen er utdannet lærer med videreutdanning i blant annet barnelitteratur og spesialpedagogikk. Hun har også faglitterært forfatterstudium. Tove arbeider som lærer og har lang og bred undervisningserfaring fra grunnskolens barnetrinn.


Kristin Eli Strømme er utdannet førskolelærer, har arbeidserfaring fra barnehage, skole, skolefritidsordning, lærerutdanning og pedagogisk veiledningstjeneste. Hun arbeider nå som fagsjef i Trygg Trafikk.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 15.03.2006

© Cappelen Damm AS