Mange brukere opplever dessverre feil med Feidepålogging. Dette skyldes endringer i Feidekatalogen hos skoleeier, og må løses hos ansvarlig i kommune eller fylke.
 

Fra barn til voksen

I kapitlet Fra barn til voksen har du lært om:

- hvordan  et menneskeliv starter
- hva et foster er
- hva  barn lærer det første leveåret
- hvilke forandringer som skjer i ungdomstiden
- hvordan det er å være voksen

Her finner du oppgaver knyttet til kapitlet.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.09.2007

© Cappelen Damm AS