Mange brukere opplever dessverre feil med Feidepålogging. Dette skyldes endringer i Feidekatalogen hos skoleeier, og må løses hos ansvarlig i kommune eller fylke.
 

De første som dyrket jorda

I kapitlet De første som dyrket jorda har du lært om:

- hva de første bøndene dyrket
- hvilke husdyr de hadde
- hva slags hus de bodde i
- hva en skubbekvern er
- hva svibruk er

Her finner du oppgaver knyttet til dette kapitlet.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.09.2007

© Cappelen Damm AS